معاون روابط کار وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی گفت: به دنبال آن هستیم تا حداقل دستمزد کار در معادن را افزایش داده تا میانگین دریافتی کارگران نیز افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، سید حسن هفده‌تن در حاشیه مرکز تحقیقات و حفاظت فنی و بهداشتی کار شمال کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال آن هستیم تا حداقل دستمزد کار در معادن را افزایش داده تا میانگین دریافتی کارگران نیز افزایش یابد.

وی افزود: دستور داده شده تا در همه معادن کشور انجمن صنفی تشکیل شود تا طرح طبقه‌بندی مشاغل در کشور انجام شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تلاش داریم تا طرح طبقه‌بندی مشاغل در کشور انجام شود و حداقل میانگین دستمزد 2 برابر افزایش یابد و دستمزدها به میزانی برسد که مردم دغدغه معیشت نداشته باشند.

هفده تن گفت: معدن‌کاران استان گلستان آموزش نیز می‌خواستند که دوره‌های آموزشی جدید برای کارگران و کارفرمایان را برگزاری خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: بحث ایمنی در کار یکی از تاکیدها و اولویت‌های دولت است و حفظ سلامت روحی، روانی و جسمی نیروهای کار از ابتدای فعالیت دولت، از اولویت‌های برنامه‌ریزی بوده و برنامه‌های علمی مبتنی بر دانش را داشتیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی گفت: به جای اینکه حادثه‌نگاری کنیم برنامه‌های علمی مبتنی بر دانش را پیش‌بینی کردیم تا از حوادث پیشگیری کنیم.

هفده تن افزود: یکی از مهم‌ترین تمرکزهای ما بر روی معادن است و بر این موضوع حساس هستیم و برنامه‌های خوب و جامعی با تشکل‌های کارفرمایی انجام داده‌ایم.

وی گفت: برنامه‌های آموزشی برای یک میلیون نفر برای تغییر رفتار نیروی کار در ذوب‌آهن و فلزات و معادن انجام شده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی افزود: در راستای نوسازی تجهیزات و لوازم نیز تعاملاتی با دولت داشته‌ایم تا ناوگان تجهیزات معادن را نوسازی کنیم.

هفده تن اظهار داشت: به دنبال تعامل سازنده با کارفرمایان هستیم اما صیانت از نیروی کار برای ما بسیار مهم است.